JobsPortal logo

Search Jobs In Finland

Yliopisto-opettaja, terveyshallintotiede

Published date a week ago
Posted: a week ago
Company University of Oulu
Company: University of Oulu
End date Aug. 16, 2020
Due date: Aug. 16, 2020
Location Oulu
Location: Oulu

Tehtävään kuuluvat vastuut

Yliopisto-opettajan tehtäviin kuuluu 1612 tunnin kokonaistyöajan ja vuosittain sovittavan työsuunnitelman puitteissa opetus-, ohjaus-, tutkimus- ja kehitystyö hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikössä. Keskeisenä osa-alueena tehtävässä on vastuu opetuksesta, opintojen ohjauksesta, opetussuunnitelmatyöstä, koulutuksen ja työelämäyhteistyön kehittämisestä.

Tehtävään edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa. Erityisesti arvostetaan laajaa tehtäväalueen osaamista, pedagogista koulutusta, kokemusta opetussuunnitelmatyöstä, taitoa tuottaa oppimateriaalia ja antaa opetusta monipuolisesti.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää terveyshallintotieteen tuntemusta, käytännön perehtyneisyyttä tehtävänalaan, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä taitoa tuottaa oppimateriaalia. Eduksi katsotaan tutkimustyö, joka liittyy Oulun yliopiston hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tukimusyksikön tutkimuksen painopistealueisiin.

Oulun yliopiston opetus- ja tutkintokieli on suomi. Opetus englannin kielellä on myös mahdollista.

Työsuhteen palkkaus

Palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasolle 4-5. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävä on voimassa toistaiseksi ja täytetään 1.9.2020 alkaen. Työsuhteessa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Hakemus liitteineen pyydetään jättämään sähköistä hakulomaketta käyttäen viimeistään 16.8. 2020.

Lisätietoja: professori, tutkimusyksikön johtaja Helvi Kyngäs (helvi.Kyngas@oulu.fi, puh. 050 453 0121) 

Hakemukseen liitetään:

  1. Lyhyt ansioluettelo (curriculum vitae), maksimi pituus 3 sivua
  2. Julkaisuluettelo ryhmiteltynä seuraavasti:

A Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

  • alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä, katsausartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä, kirjan tai muun kokoomateoksen osa, artikkeli konferenssijulkaisussa

B Vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset

  • kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä, kirjan tai muun kokoomateoksen osa, vertaisarvioimaton artikkeli konferenssijulkaisussa

C Tieteelliset kirjat (monografiat)

  • kustannettu tieteellinen erillisteos, toimitettu kirja, kokoomateos, konferenssijulkaisu tai lehden erikoisnumero

D Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut

  • artikkeli ammattilehdessä, artikkeli ammatillisessa käsi- tai opaskirjassa, ammatillisessa tietojärjestelmässä tai oppikirja-aineisto, artikkeli ammatillisessa konferenssijulkaisussa, julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka –selvitys, oppikirja, ammatillinen käsi- tai opaskirja taikka sanakirja

E Patentit ja keksintöilmoitukset

  • myönnetty patentti, keksintöilmoitus
  1. Täytettävänä olevan tehtävän kannalta merkittävät opetusansiot pyydetään esittämään opetusportfolion (maksimi 3 sivua), tai vastaavan selvityksen muodossa. Portfoliossa tai selvityksessä toivotaan noudatettavaksi tämän selosteen lopussa olevaa jäsennysrakennetta.

Opetusportfolion sisältöjäsennys (maksimi 3 sivua):

1. Opetusajattelu ja luonnehdinta itsestä opettajana

-opetusta ohjaava tausta-ajattelu, opetuksen henkilökohtainen tausta-ajatus; miten tämä näkyy opetustyössä? Kuvailu itsestä opettajan ja opetustyön tekijänä.

2. Opetustyössä saavutettu käytännön kokemus ja opetuksen kehittäminen

3. Oppimateriaalin tuottaminen ja käyttö

4. Oman opetusosaamisen ylläpitäminen

5. Opetuksesta saatu palaute (opiskelija-arviot, vertaisarviot, palkinnot ja hyväksytyt opetusnäytteet)

6. Opetuksen kehittämisen visio

-tekijä kertoo lyhyesti suunnitelmistaan oman opetuksen ja opetustyön kehittämiseksi lähitulevaisuudessa hoitotieteen oppiaineessa