JobsPortal logo

Search Jobs In Finland

Yliopistonlehtori, Tuotantotalous

Published date 6 days ago
Posted: 6 days ago
Company University of Oulu
Company: University of Oulu
End date Aug. 15, 2020
Due date: Aug. 15, 2020
Location Oulu
Location: Oulu


Oulun yliopisto on kansainvälinen tiedeyhteisö, joka rakentaa tulevaisuuden osaamista, hyvinvointia ja sivistystä monitieteisen tutkimuksen ja koulutuksen keinoin. Uusiutuminen, vastuunkanto ja yhdessä tekemisen kulttuuri ovat vahvana perustana kaikessa toiminnassamme. Tarjoamme työympäristön, missä jokainen voi hyödyntää osaamistaan, kehittää itseään ja tehdä työtä, jolla on aidosti merkitystä. Yliopistomme useat erikoistuneet tutkimus- ja palveluyksiköt mahdollistavat laajat ja monipuoliset ura- ja kehittymismahdollisuudet eri alojen asiantuntijoille.

 

Oulun yliopiston teknillisen tiedekunnan tuotantotalouden yksikössä on haettavana yliopistonlehtorin, tuotantotalous – tuotannollinen toiminta, 5-vuotinen määräaikainen tehtävä ajalle 1.9.2020 - 31.8.2025.

Yliopistonlehtorin tehtäviin kuuluu 1612 tunnin kokonaistyöajan ja vuosittain sovittavan työsuunnitelman puitteissa opetus-, ohjaus- ja tutkimustyö tuotantotalouden alalla.

Yliopistonlehtori vastaa taustastaan, osaamisestaan ja yksikön resurssitarpeista riippuen joistain seuraavista opintokokonaisuuksista:

  • Tuotantotalouden peruskurssi osana perusopetusta ja avoimessa yliopistossa
  • Operations and supply chain management
  • Myynti ja markkinointi
  • Operations research
  • Production management
  • Strategic management
  • Hankintatoimen johtaminen

Yliopistonlehtorin tehtävänä on monimuotoisen palautejärjestelmän avulla kehittää omaa opetusta ja vastuullaan olevien kurssien sisältöjä ja toteutusta sekä ohjata opinnäytetöitä ja osallistua omaopettajatoimintaan. Yliopistonlehtori osallistuu Tuotantotalouden tutkimusyksikön opetuksen sekä tutkinto-ohjelman kehittämiseen esimerkiksi digitaalisten opetusmenetelmien avulla.

Yliopistonlehtorin tehtävänä on osallistua tutkimusryhmän tutkimustoimintaan omalla erikoisalallaan. Tutkimuksen tehtäviä ovat tutkimushankkeiden suunnittelu, toteutus, tohtorikoulutettavien ohjaus sekä julkaisutoiminta. Yliopistonlehtori kehittää vastuualueeseensa liittyvää opetus- ja tutkimusyhteistyötä läheisessä yhteistyössä alueen yritysten kanssa. 

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää tohtorin tutkintoa mieluiten tuotantotalouden alalta. Odotamme yliopistonlehtorilta osaamista joistain seuraavista osaamisalueista: tuotannollisen toiminnan kehittäminen ja johtaminen, hankintatoimi, toimitusketjun hallinta, liiketaloudelliset menetelmät, sekä kvantitatiiviset ja kvalitatiiviset menetelmät tuotantotaloudessa. Tehtävä edellyttää kykyä antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytetöitä sekä osallistua jatko-opiskelijoiden ohjaukseen väitöstutkimuksen ohjaajana sekä seurantaryhmän jäsenenä. Käytännön perehtyneisyys tehtävänalaan ja aiempi opetuskokemus, suoritetut pedagogiset opinnot ja hyvä opetustaito katsotaan eduksi.

Oulun yliopiston opetus- ja tutkintokieli on suomi. Tuotantotalouden opetusta annetaan myös englannin kielellä. Kehitämme jatkuvasti tuotantotalouden opetusta kansainvälisessä yhteistyössä, joten tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää hyvää kirjallista ja suullista englannin kielen taitoa.

Palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasolle 5 – 7. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävä pyritään täyttämään 1.9.2020 alkaen. Työsuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. 


Hakemus pyydetään jättämään liitteineen sähköistä hakulomaketta käyttäen viimeistään 15.8.2020.

Hakemukseen tulee liittää:

1)         Ansioluettelo TENK:n mallin mukaisesti (https://tenk.fi/fi/ohjeet-ja-aineistot/tutkijan-ansioluettelomalli), max. 4 sivua

2)         Opetustaidon arvioimiseksi opetusansioita esittelevä opetusportfolio

3)         Julkaisuluettelo Suomen Akatemian mallin mukaisesti (https://www.aka.fi/julkaisuluettelo/)

4)         Kuvaus siitä, miten hakijan oma tutkimus liittyy Tuotantotalouden tutkimusyksikön tutkimusaloihin

5)         Muut asiakirjat, jotka voivat vaikuttaa tehtävän täyttämiseen

 

Lisätietoja:

Tutkimusyksikön johtaja, professori Harri Haapasalo, p. 040 518 2275, harri.haapasalo(at)oulu.fi ja
Associate professor Jukka Majava, p. 040 754 0131, jukka.majava(at)oulu.fi

Huomioithan, että kesälomakauden vuoksi lisätietoihin vastaamisessa voi esiintyä viivästyksiä.