JobsPortal logo

Search Jobs In Finland

Yliopisto-opettaja, Kasvatustieteiden tiedekunta

Published date a week ago
Posted: a week ago
Company University of Oulu
Company: University of Oulu
End date June 13, 2021
Due date: June 13, 2021
Location Oulu
Location: Oulu

Oulun yliopisto - uutta osaamista kouluttamassa. Olemme vetovoimainen opiskelu- ja työpaikka sekä koulutamme haluttuja osaajia yhteiskunnan tarpeisiin. Oulun yliopiston vahvuuksia ovat mittava monitieteinen ja nykyaikainen tutkimus- ja oppimisympäristö sekä läheiset yhteistyösuhteet kansainvälisiin koulutus- ja tutkimuslaitoksiin. Yhdessä Oulun ammattikorkeakoulun kanssa muodostamme Oulun korkeakoulukonsernin.

 

Etsimme nyt Oulun yliopiston Kasvatustieteiden tiedekuntaan määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.8.2021 - 31.7.2026 Yliopisto-opettajaa, kasvatustiede, erityisesti luokanopetuskoulutus.

Yliopisto-opettajana tehtäväsi on osallistua tiedekunnan perustutkinto-opetukseen ja opiskelijoiden ohjaukseen sekä toteuttaa tieteellistä tutkimusta. Sinulta odotetaan asiantuntijuutta kasvatustieteen perusteista ja teoreettisista lähtökohdista. Sinulla on erityinen kiinnostus ja osaaminen soveltaa kasvatustieteellistä teoriaa pedagogisiin käytäntöihin ja kouluyhteistyöhön.

Tehtävässä menestyminen edellyttää soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, kykyä antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä, taitoa tuottaa oppimateriaalia sekä tehtävän alalle sijoittuvaa tutkimusprofiilia. Pedagoginen koulutus katsotaan sinulle erityiseksi ansioksi. Tohtorin tutkinto tai jatko-opintojen suorittaminen luetaan sinulle eduksi.

Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää hyvää suomen kielen taitoa.  Oulun yliopiston opetus- ja tutkintokieli on suomi. Yliopisto-opettajalla tulee kuitenkin olla valmius toteuttaa opetusta ja ohjausta myös englannin kielellä, joten hakijoiden englannin kielen taitoon kiinnitetään erityistä huomiota.

Ansioita arvioitaessa huomioimme toimittamasi hakudokumentit, opetusnäytteen ja haastattelun.

Tarjoamme mahdollisuuden olla vaikuttamassa sekä yhteiskunnallisesti että globaalisti tulevaisuuden kehitykseen ja tutkimukseen. Oulun yliopiston tarjoamat kattavat tukipalvelut mahdollistavat sinulle täyden keskittymisen ydinosaamiseesi ja sen laajentamiseen. Lisäksi tarjoamme ison organisaation kehittymismahdollisuudet, viihtyisän työympäristön ja kokeneen tiimin tuen, nykyaikaiset työvälineet, kokonaistyöajan joustavuuden sekä edulliset liikuntapalvelut.

Tehtävä on määräaikainen ajalle 1.8.2021 - 31.7.2026. ja sen alkuun sovelletaan 6 kuukauden koeaikaa. Yliopisto-opettaja noudattaa 1612 tunnin kokonaistyöaikaa vuosittain sovittavan työsuunnitelman puitteissa. Tehtävä sijoittuu yliopiston palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuusasteikon tasolle 4-5. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on korkeintaan 50% tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Tyypillisesti palkka työsuhteen alkaessa on noin 2900€ - 3400€.

Hakuohjeet

Hakemus tulee jättää viimeistään sunnuntaina 13.6.2021 sähköisellä hakulomakkeella. Liitä mukaan:

1) Ansioluettelo (korkeintaan 5 sivua sisältäen julkaisuluettelon neljältä viime vuodelta)

2) Opetusportfolio (max 3 sivua), jolla arvioidaan opetustaitoa. Opetusportfolion toivotaan noudattelevan seuraavaa jäsennystä: (1) Opetusajattelu ja luonnehdinta itsestä opettajana; (2) Opetustyössä opetuksen kehittämisestä saavutettu käytännön kokemus; (3) Oppimateriaalin tuottaminen ja käyttäminen; (4) Opetusosaamisen ylläpitäminen; (5) Opetuksesta saatu palaute (opiskelija-arviot, vertaisarviot, palkinnot ja hyväksytyt opetusnäytteet); (6) Opetuksen kehittämisen visio (suunnitelma oman opetuksen ja opetustyön kehittämiseksi).

3) Tutkimussuunnitelma (max. 3 sivua)

4) Motivaatiokirje

5) Muut asiakirjat, jotka voivat vaikuttaa valintaan.

Ansioluettelon tulee noudattaa Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeita (ohje: http://www.tenk.fi/en/template-researchers-curriculum-vitae  ja pohja: http://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/CV_english_270613.pdf).

Julkaisuluettelon rakenteessa tulee noudattaa Suomen Akatemian julkaisukategorioihin liittyvää ohjeistusta: https://www.aka.fi/en/research-funding/apply-for-funding/how-to-apply-for-funding/az-index-of-application-guidelines2/list-of-publications/.

 

Lisätietoa tehtävästä antaa:

Yliopistonlehtori Sari Harmoinen, sari.harmoinen@oulu.fi, puh. +358294483709

 
Edit. 9.6.2021 Hakuajan pidennys 13.6.2021 asti.