JobsPortal logo

Search Jobs In Finland

JOHTAVA KOULUTUSASIANTUNTIJA

Published date a week ago
Posted: a week ago
Company University of Oulu
Company: University of Oulu
End date July 31, 2021
Due date: July 31, 2021
Location Oulu
Location: Oulu

 

Oulun yliopisto on kansainvälinen tiedeyhteisö, joka rakentaa tulevaisuuden osaamista, hyvinvointia ja sivistystä monitieteisen tutkimuksen ja koulutuksen keinoin. Uusiutuminen, vastuunkanto ja yhdessä tekemisen kulttuuri ovat vahvana perustana kaikessa toiminnassamme. Tarjoamme työympäristön, missä jokainen voi hyödyntää osaamistaan, kehittää itseään ja tehdä työtä, jolla on merkitystä. Yliopistomme useat erikoistuneet tutkimus- ja palveluyksiköt mahdollistavat laajat ja monipuoliset ura- ja kehittymismahdollisuudet eri alojen asiantuntijoille.

Koulutuspalvelut tuottaa koulutuksen palvelut sekä Oulun yliopistolle että Oulun ammattikorkeakoululle. Johtava koulutusasiantuntija sijoittuu koulutuspalveluissa humanistisen tiedekunnan, kasvatustieteiden tiedekunnan ja Oulun kauppakorkeakoulun lähipalvelutiimiin ja hän tuottaa koulutuksen palveluja kasvatustieteiden tiedekuntaan.

 

Etsimme nyt Oulun yliopiston koulutuspalveluihin

JOHTAVAA KOULUTUSASIANTUNTIJAA

määräaikaiseen työsuhteeseen sijaiseksi ajalle 1.9.2021–31.8.2023

Pääasialliset työtehtävät

Johtavana koulutusasiantuntijana toimit Kasvatustieteiden tiedekunnan koulutusdekaanin ja tutkinto-ohjelmien vastuuhenkilöiden tukena koulutukseen ja opiskeluun liittyvissä asioissa. Hoidat koulutuksen suunnittelun ja toteutuksen tukitehtäviä, liittyen erityisesti kansalliseen ja kansainväliseen opiskelijavalintaan sekä opetussuunnitelmatyöhön. Neuvot oman koulutusalan erityiskysymyksissä opiskelijoita ja tutkinto-ohjelman vastuuhenkilöä sekä tutkinto-ohjelman opettajia. Johtavana koulutusasiantuntijana toimit myös tiedekunnan koulutustoimikunnan sihteerinä. Lisäksi seuraat ja arvioit koulutuksen ja opiskelun palveluiden sujuvuutta ja osallistut palveluiden kehittämistehtäviin koulutuspalvelupäällikön apuna.

Vaadittu osaaminen ja kokemus

Edellytämme sinulta johtavana koulutusasiantuntijana ylempää korkeakoulututkintoa, hyvää yliopistotason kokonaisymmärrystä koulutuksen ja opiskelun palveluista, yliopisto-opetusta ja opiskelua koskevien säädösten tietämystä, eri asiakasryhmien tuntemusta sekä sujuvaa suullista sekä kirjallista suomen ja englannin kielen taitoa. Tehtävässä menestyminen edellyttää sinulta myös palveluasennetta, hyvää yhteistyökykyä, kehittämismyönteistä työotetta, oma-aloitteisuutta, paineensietokykyä sekä hyviä tieto- ja viestintäteknisiä taitoja. Myös koulutuksen ja opiskelun keskeisten tietojärjestelmien tuntemus ja käyttötaito ovat tärkeitä.

Työkokemus vastaavanlaisista asiantuntijatehtävistä antaa sinulle hyvän pohjan tehtävässä menestymiselle. Erityisesti katsomme eduksi Oulun yliopiston koulutuksen ja opiskelun palveluiden ja opintopolkujärjestelmän hyvän tuntemuksen sekä kokemuksen koulutuksen tukipalvelutehtävistä. Arvostamme erityisesti kasvatustieteellisen koulutusalan opintoja sekä pedagogisia opintoja.

Tarjoamme sinulle mahdollisuuden olla vaikuttamassa sekä yhteiskunnallisesti että globaalisti tulevaisuuden kehitykseen. Oulun yliopiston tarjoamat kattavat tukipalvelut mahdollistavat sinulle täyden keskittymisen ydinosaamiseesi ja sen laajentamiseen. Lisäksi tarjoamme ison organisaation kehittymismahdollisuudet, kansainvälisen työympäristön ja kokeneen tiimin tuen, nykyaikaiset työvälineet, liukuvan työajan, etätyömahdollisuuden sekä edulliset liikuntapalvelut.

Tehtävä sijoittuu yliopiston palkkausjärjestelmän muun henkilöstön vaativuusasteikon tasolle 10. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on korkeintaan 50% tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Uuden aloittelevan työntekijän palkka vastaavissa tehtävissä on tyypillisesti n. 3840 – 4080 EUR/kk.

Hae tehtävää sähköistä hakulomaketta käyttäen viimeistään 31.7.2021. Liitä hakemukseen mukaan vapaamuotoinen motivaatiokirje ja CV:si. Tehtävä täytetään 1.9.2021 alkaen ja siihen sovelletaan 6 kuukauden koeaikaa. Henkilöarvioinnit ja haastattelut pyritään hoitamaan heti elokuun alussa.

 

Lisätietoja tehtävästä antavat johtaja Vesa-Matti Sarenius, vesa-matti.sarenius (at) oulu.fi ja koulutuspalvelupäällikkö Merja Peurasaari, merja.peurasaari (at) oulu.fi.