JobsPortal logo

Search Jobs In Finland

Informaatioarkkitehti sote-toimialalle

Published date 11 months ago
Posted: 11 months ago
Company Nico
Company: Nico
End date Jan. 15, 2023
Due date: Jan. 15, 2023
Location Helsinki
Location: Helsinki

Nicoon IT-alan rekrytointi- ja asiantuntijapalveluyritys. Etsimme jatkuvasti eri alojen asiantuntijoita asiakkaidemme mielenkiintoisiin projekteihin ja rekrytoitavaksi. Nico, Nice-business Consulting Oy, on osa Fujitsu-konsernia. Lisätietoja osoitteesta www.nico.fi.

Nico hakee Fujitsulle vakituiseen työsuhteeseen

INFORMAATIOARKKITEHTI, SOTE-TOIMIALA

Healtly Living asiantuntija- ja konsultointipraktiikkaan.

Fujitsulla on pitkä kokemus asiakkaiden digitalisaatiokumppanina toimimisesta ja yhtiölle onkin muodostunut vahva osaaminen erityisesti sote-toimialasta. Healthy Living liiketoiminta edustaa noin neljäsosaa Fujitsu Suomen palveluliikevaihdosta. Rekrytoitavalla arkkitehdillä on erinomainen mahdollisuus toimia asiakaskentässämme hyvien referenssien, laajan palveluvalikoiman, vahvan brändin ja talon sisäisen osaamisen ja resurssien kautta.

Fujitsu on mukana yhteiskunnan muutoksessa. Haluamme olla mukana jakamassa vastuuta siitä, että kansalaiset saavat jatkossakin tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut. Päämäärämme on, että kaikki saavat laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluja yhdenvertaisesti. Me fujitsulaiset olemme sitoutuneet rakentamaan ihmiskeskeistä, älykästä ja kestävää yhteiskuntaa, jossa palveluita on mahdollista tuottaa kustannustehokkaasti, tuloksellisesti ja onnistuneesti.

Informaatioarkkitehdin tehtävät muodostuvat Fujitsun asiakkaana olevien vuoden 2023 alussa toimintansa aloittavien hyvinvointialueiden informaatioarkkitehtuurien jatkokehittämisestä. Arkkitehti mallintaa tietoa toimiala-, konsepti-, käsite- ja fyysisellä tasolla. Tietovirtojen ja tiedon käsittelysääntöjen kuvaaminen on osa tehtävää. Tiedonhallintamallien ja laadunvarmistamiseen liittyen prosessien luominen voi myös sisältyä tehtävään.

Julkisen sote-toimialan muutoksen myötä tuodaan yhteen usean organisaation tietojärjestelmiä, tietoja ja tiedonhallintamalleja. Harmonisointityö jatkuu vuoden vaihteenkin jälkeen ja informaatioarkkitehtuurin kehittämisen kautta luodaan entistä parempia mahdollisuuksia tiedolla johtamiseen sekä näkyvyyttä hyvinvointialueiden toimintaan ja tilanteeseen. Informaatioarkkitehtuurin kehittämisellä varmistetaan viranomaisyhteistyö sekä lainsäädännön vaatimustenmukaisuus, myös tietoturvan ja tietosuojan osalta. Tärkein tavoite on kuitenkin asiakaspalvelun, hoidon laadun ja potilasturvallisuuden varmistaminen ja jatkokehittäminen osana Sote-uudistuksen kokonaistavoitteita.

Informaatioarkkitehtuurin kehittämisellä luodaan valmiuksia harmonisoida tietojärjestelmäympäristöä sekä ottaa käyttöön moderneja dataops-, tietovarasto-, master data-, raportointi- sekä koneoppimisratkaisuja.  

Fujitsun informaatioarkkitehti toimii hyvinvointialueiden asiakkuuksissa asiantuntijana ja tekee itsenäisesti töitä yhteistyössä asiakkaiden hankeorganisaatioiden kanssa.

Toivomme ehdokkailta seuraavia

 • aikaisempaa kokemusta suurten organisaatioiden kokonaisinformaatioarkkitehtuureista
 • merger & acquisition tilanteista kokemusta ja IT-vaikutusten arviointiosaamista tietoarkkitehtuurin näkökulmasta
 • kykyä kuvata organisaatiotason tavoitetilaa informaatioarkkitehtuurin ja informaation hyödyntämisen näkökulmista
 • kykyä rakentaa suurille kokonaisuuksille vaiheistettua tiekarttaa kehittämisen portfolion luomiseksi
 • osaamista mallintaa tietoa ja tietovirtoja monella tasolla
 • kokemusta vähintään yhdestä mallinnustyökalusta
 • erinomaisia yhteistyö, viestintä ja fasilitointitaitoa
 • sujuvaa suomen kielen suullista ja kirjallista osaamista

Arvostamme

 • aikaisempaan sote-toimialan kokemusta
 • sote-toimialan tietostandardien tuntemus
 • lainsäädäntöpohjaista kehittämiskokemusta
 • kokemusta viranomaisyhteistyöstä
 • kiinnostusta ja motivaatiota oppia uutta

Tervetuloa osaksi kasvavaa osaajayhteisöämme!

Fujitsulaisena käytössäsi ovat esimerkiksi liikunta- ja lounasetu, työmatkatuki, sairaan lapsen hoitopalvelu, työterveyspalvelut sekä joustavat etätyömahdollisuudet. Investoimme monipuolisesti osaamisen kehittämiseen mm. sertifioinnin kautta. Lisäksi tuemme monimuotoista ja osallistavaa työkulttuuria sekä yhteisöllisyyttä esimerkiksi kerhotoiminnan ja vapaaehtoistyöprojektien kautta.
 Fujitsulaisten uratarinoita ja kokemuksia pääset lukemaan LinkedIn ja Instagram tiliemme kautta.
 Lisätietoa Fujitsusta työnantajana: www.fujitsu.com/fi/career

Kysy lisää!
 Ilmoituksen pohjalta herää kenties paljon ajatuksia ja kysymyksiä, joihin kaipaat vahvistusta ennen rekrytoinnissa etenemistä.
 Tiedustelut ja kysymykset voit ohjata suoraan Nicon rekrytointikonsultti Juha Hyväriselle soittamalla numeroon 050 5922164 tai sähköpostitse juha.hyvarinen@fujitsu.com.


 Tehtävän aloituksesta sovitaan tapauskohtaisesti ja meiltä löytyy joustoa sovitella aloitusaikaa omien toiveidesi pohjalta.
 Huomioithan, että kaikille uusille fujitsulaisille tehdään perusmuotoinen turvallisuusselvitys.