JobsPortal logo

Search Jobs In Finland

Head of Solution Sales, Customer Engagement and Technology (Helsinki, paikkariippumaton)

Published date a week ago
Posted: a week ago
Company Elisa
Company: Elisa
End date Oct. 1, 2023
Due date: Oct. 1, 2023
Location Helsinki
Location: Helsinki

Haemme ratkaisumyynnin ja ratkaisukonsultoinnin esihenkilöä johtamaan ja valmentamaan tiimiä huipputuloksiin ja varmistamaan siten Elisan Connectivity-liiketoiminnan menestys kaikilla sen liiketoiminta-alueilla!

Tehtävänkuvaus

Tehtävä sijaitsee Elisan Yritysasiakkaiden Connectivity-liiketoimintalinjassa Customer Engagement and Technology toiminnossa.

Head of Solution Sales roolissa vastaat tuloksellisesta tiimin kehittämisestä ja yhteistyön kehittämisestä asiakkuuksista vastaavan Account management -toiminnon ja sen myyntijohdon kanssa. Osallistut myös itse asiakastyöhön tunnistaen asiakkaiden tarpeita ja analysoit ratkaisuidemme kilpailukykyä ja sopivuutta markkinaan samalla kehittäen myyntitoimintaamme. Toiminnossa seurataan jatkuvasti kehittyvää ja muuttuvaa markkinaa sekä tehdään yhteistyötä liiketoimintalinjojen kanssa portfolion kehittämiseksi.

Tehtävä edellyttää liiketoimintalinjakohtaisten myyntitavoitteiden kautta johtamista, jonka kautta Connectivity liiketoiminnan taloudelliset tavoitteet tulee varmistettua yhdessä asiakkuuksista vastaavan myyntitoiminnon kanssa. Tehtävä edellyttää myös myyntihankkeiden koordinointia tiimin sisällä allokoiden tarvittava osaaminen ja aika tiimin eri henkilöiltä myyntihankkeiden toteuttamiseksi asiakastarvekartoitusten, ratkaisusuunnittelun, tarjousten ja sopimusneuvotteluiden osalta niin pre-sales kuin sales -vaiheissa tukien Account management -toimintoa liiketoiminnan osalta. Näiden toimenpiteiden valmistelussa tehdään toki myös kumppaniyhteistyötä eri teknologiapartnereiden sekä kansainvälisten kumppaniemme kanssa. Tuloksellisuutta seurataan myyntien generoiman liikevaihdon ja kannattavuuden toteumina vasten tavoiteasetantaa.

Connectivity -liiketoimintayksikkö pitää sisällään yritysasiakkaiden tarvitsemat liikkuvaa työtä tukevat mobiililiittymät ja – palvelut, toimipisteverkon liittymäpalvelut ja niiden verkottamiseen tarvittavat joustavat yritysverkkoratkaisut sekä toimistoverkot tietoturvaratkaisuineen ja kyberturvapalveluineen sekä Business IoT -ratkaisut. Tämän koko portfolion käyttöönottoa asiakkaiden liiketoiminnan tukena toteuttavat korkealla osaamisella varustetut asiantuntijamme ja palvelutuotantomme. Palvelemme kaiken kokoisia yritysasiakkaita edistyksellisellä ja jatkuvasti kehittyvällä tarjoamallamme ymmärtäen niin kansallisella kuin kansainvälisillä markkinoilla toimivien yritysasiakkaiden tarpeita ja niissä tapahtuvia muutoksia. Tarjoamme palvelukokonaisuudet ensisijaisesti hallittuina jatkuvina palveluina asiakkaille, mitkä on joustavaa hankkia, toimittaa ja ottaa käyttöön korkealla laadulla, minkä mahdollistaa ainutlaatuinen elinkaaren hallinnan palvelumallimme.

Osallistut lisäksi strategia- ja taloussuunnitteluun mahdollistaen oikeat suuntaviivat myös tulevaisuuden tavoitteiden toteuttamiseksi. Tähän työhön on Elisassa olemassa hyvät käytännöt ja työkalut sekä laaja verkosto tukemassa suunnittelua.

Odotamme sinulta

seuraavia kyvykkyyksiä niin osaamisten kuin kokemusten osalta menestymisen mahdollistamiseksi:

  • vähintään 5 vuoden työkokemusta ja näyttöjä menestyksekkäästä ratkaisumyynnin johtamisesta yritysasiakassegmentissä tietoliikennepalveluiden - ja ratkaisujen alueella
  • vahvaa kokemusta ja teknistä sekä kaupallista osaamista vastaavanlaisesta laajasta palvelutarjoomasta (kts. edellä kuvattu Connectivity palvelu- ja ratkaisuportfolio)
  • palvelutarjoomaan liittyvien teknologioiden ja teknologiatoimittajien tuntemusta käytännön tasolla
  • erinomaiset yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot sekä kokemusta ja näyttöjä valmentavasta sidosryhmäyhteistyöstä ja -johtamisesta
  • kokemusta projektien johtamisesta ja ohjausryhmätyöskentelystä
  • vahvaa osaamista analytiikan kyvykkyyksien hyödyntämisestä myynnin tulosten johtamisessa sekä näyttöjä datalla johtamisesta ennustamisineen
  • hyvä kokonaisuuksien ymmärtäminen ja hahmottaminen päätöksenteon tukena
  • sujuva suomen kielen ja englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito sekä erinomaiset esiintymis- ja viestintätaidot
  • soveltuva kaupallinen tai tekninen korkeakoulututkinto (AMK tai yliopisto)

Parhaiten meillä viihdyt, jos sinusta löytyy muuntautumiskykyä ja olet systemaattinen kehittäjä, ja haluat palavasti saada aikaan tuloksia ja muutosta, analysoit jatkuvasti muuttuvaa toimintaympäristöä ja mukautat toimintamalleja sen mukaisesti.

Miten meillä tehdään töitä?

Olemme Elisalla Suomessa joustavan työnteon edelläkävijöitä, meillä töitä tehdään fiksusti yhdistämällä etä- ja läsnätyötä. Meillä työnteon tapaan vaikuttaa omat toiveesi, mutta myös koko ympäröivä työyhteisö tavoitteineen. Me uskomme vastuuseen ja vapauteen, mutta myös, että välittävä työyhteisö ja yhteen kokoontuminen luo innostusta, turvaa, kasvumahdollisuuksia ja maaperää innovaatioille.

Sinulla toimii tiimin jäseniä ja sidosryhmän edustajia eri puolilla Suomea ja siten tehtävää on mahdollista hoitaa käytännössä mistä tahansa Elisan toimipisteestä Suomessa. Tehtävä edellyttää varautumista matkustamiseen ajoittain pääkaupunkiseudulla, missä pääkonttorimme sijaitsee Helsingin Pasilassa, ja aika ajoin myös muissa toimipisteissä Suomessa missä tiimin jäseniä sijaitsee.

Me elisalaiset viihdymme talossa pitkään joustavan työkulttuurin, laajojen koulutus- ja etenemismahdollisuuksien ansiosta, sekä erityisesti rennon ja välittävän työyhteisön ansiosta. Meille olet tervetullut kokonaisena omana itsenäsi!

Kiinnostuitko? Hae tehtävää 1.10.2023 mennessä. Mikäli heräsi kysyttävää, olethan yhteydessä Mika Railosaloon (mika.railosalo@elisa.fi, 0500 706294). Kerromme tehtävästä mielellämme lisää!

Valitulle henkilölle teetetään perusmuotoinen turvallisuusselvitys ja huumausainetesti.

#Li-Hybrid