JobsPortal logo

Search Jobs In Finland

Lecturer, Design Cultures

Published date 8 months ago
Posted: 8 months ago
Company Aalto University
Company: Aalto University
Location Espoo
Location: Espoo

 

Aalto University is an interdisciplinary community of bold thinkers where science and art meet technology and business. Aalto’s core strategy follows three cross-cutting themes: sustainable solutions, entrepreneurial mindset and radical creativity. Aalto University has six schools with nearly 13 000 students and more than 400 professors. Our campuses are located in Espoo and Helsinki, Finland.    

 

The Aalto School of Arts, Design and Architecture (ARTS) is a Nordic leader in higher education for design, fashion, games, media, architecture, film, art education and fine art. We produce world-class research e.g. in design, fashion, digital media and visual culture, art education, urban planning and architecture. Our graduates innovate in and beyond their fields, drawing on over a century of tradition of our institution, a humane and forward-looking approach, and the latest technologies.   

  

The Department of Design is a community of creative and responsible researchers and design experts. We educate front-line design professionals and visionaries for established, changing and emerging fields of design. (Department of Design | Aalto University)  

 

Lecturer in Design Cultures    

  

The call is open for a University Lecturer or Senior University Lecturer on the Aalto University lecture track. The position will begin as agreed, preferably in the early months of 2024. The lectureship is full-time and permanent. 

 

Job Description  

  

The Design Cultures lectureship fulfils an important role in enhancing critical, historical, and contextual enquiry at the Department of Design. The lecturer in is expected to have an understanding of design practices while also bringing new perspectives to these through investigating and demonstrating their contemporary societal, economic, political and cultural contexts. An important part of the job is the engagement with a range of publics in critical thinking about design, including and beyond the academic community. This can be conducted, for example, through curation, publishing or events.    

 

The post-holder has a doctoral degree in Design Cultures, Design History or a related discipline in the Humanities or Social Sciences where they can demonstrate a deep and rigorous understanding of contemporary design cultures. They will be expected to teach across the Department’s programmes and majors at undergraduate and graduate level and undertake doctoral advising.   

 

 Your role and goals  

 

The Lecturer will engage students in understanding the complex relationships of the production of design, the work of designers and the functions and significances of design in everyday life. The Lecturer will support students in establishing their independent and critical thinking. This will include facilitating frameworks for learning, advising students through tutorial contact and undertaking curriculum development. An important part of lecturer’s duties is active participation in research and research programmes.  

  

The successful applicant is expected to take on the following responsibilities, depending on the level of appointment:  

  

 • Designing and offering student-oriented, high-quality teaching and supervising at undergraduate and graduate levels and advising doctoral students’ work. Teaching responsibilities would comprise 50% to 70% of the overall workload.   

 

 • Participating in research, including the development of research programmes and funding applications, research seminars, workshops and conferences. A particular advantage would be in working with core departmental research areas while being up-to-date with contemporary developments in design practices.  

 

 • Participating in administrative tasks and educational development at the level of Department and School.   

 

 • Interacting in various ways with society in alignment with Aalto University’s outreach and impact ambitions.   

 

  

Your experience and ambitions 

 

We are looking for applicants with:    

 • A doctoral degree in Design Cultures, Design History or a discipline in the Humanities or Social Sciences relating to design research  

 • Demonstrated expertise and documented track record in research and teaching related to Design Cultures  

 • Proven ability to teach in design in university education  

 • Capacity to undertake and publish research, including capacity to lead successful research applications  

 • Experience with working in an academic institutional setting, including in collaborating with colleagues and supporting mutually understood goals.  

 • Ability to communicate and engage with students in lively and accessible ways 

  

What we offer  

  

We offer the opportunity of working in a dynamic world-class community of creative professionals and researchers, with a remit to continuously explore the frontiers of design research and practice.  

 

The salary is determined according to the applicant's experience and qualifications. Activities are mainly located in the Otaniemi campus of Aalto University in Espoo, part of the capital region of Finland. Aalto University provides its employees with occupational health care services and excellent learning and development opportunities. Finland is a healthy and safe living environment, offering many excellent state-subsidized services including affordable day care and free schools and universities, which are consistently ranked among the best in the world.   

  

More information about living and working in Finland:  

Get to know Finland and Aalto | Aalto University  

Aalto University follows EU rules and regulations on HR policies. Based on the regulation (EC) No 883/2004 on the coordination of social security systems, full-time employment at Aalto University is inconsistent with residence abroad. Employment duties need to be performed in Finland. The specific responsibilities and salary are determined based on the applicant’s qualifications and level of position.   

  

Ready to apply? 

 

The following materials should be submitted in English and in PDF format through our recruitment system Workday by midnight Finnish time (GMT +2) on October 19th, 2023   

 • A motivation letter (one page)  

 • A Curriculum Vitae; Please use the template (opens in new window) recommended by The Finnish Advisory Board on Research Integrity (TENK

 • A List of Publications 

 • A research statement of max 3 pages describing your research experience, orientation and future outlook  

 

In case you already work at Aalto University, please apply for the position by using your existing Workday user account! Please see how to do it here

 

If you want to know more about the position, please contact Professor Guy Julier, guy.julier(at)aalto.fi 

 

In recruitment related questions, please contact HR Partner Katju Helminen, katju.helminen(at)aalto.fi  

 

*************************** 

In Finnish – suomeksi  

 

 Aalto-yliopistossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Rakennamme kestävää tulevaisuutta saavuttamalla läpimurtoja avainalueillamme ja niiden yhtymäkohdissa. Samalla innostamme tulevaisuuden muutoksentekijöitä ja luomme ratkaisuja maailman suuriin haasteisiin. Yliopistoyhteisöömme kuuluu 13 000 opiskelijaa ja yli 4500 työntekijää, joista noin 400 on professoreita. Kampuksemme sijaitsee Espoon Otaniemessä. Monimuotoisuus on osa meitä, ja teemme jatkuvaa työtä yhteisömme monimuotoisuuden ja syrjimättömyyden varmistamiseksi. Siksi kannustammekin päteviä hakijoita taustasta riippumatta liittymään yhteisöömme.    

 

Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu (Aalto ARTS) on Pohjoismaiden johtava korkeakoulu muotoilun, muodin, pelisuunnittelun, median, arkkitehtuurin, elokuvan, taidekasvatuksen ja taiteen alalla. Olemme monimuotoinen ammattilaisten yhteisö, jossa arvostetaan luovuutta ja vastuullisuutta. Tutkimuksemme on maailman huippua. Koulutamme näkemyksellisiä edelläkävijöitä, jotka pystyvät toimimaan yhtä hyvin vakiintuneilla kuin muutoksessa olevilla ja nousevilla aloilla. Kampuksemme sijaitsee Espoon Otaniemessä ja mahdollistaa monialaista yhteistyötä yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseksi. Teemme päivittäin työtä vastuullisen ja oikeudenmukaisen yhteiskunnan ja ympäristön puolesta. 

Muotoilun laitos on monimuotoinen, luova yhteisö. Olemme yhtäältä kiinnostuneita ensiluokkaisesta käsityötaidosta, esinemuotoilusta ja taiteellisesta näkemyksestä. Toisaalta keskitymme toimintojen, kokemusten ja vuorovaikutusten syvälliseen ymmärtämiseen. Koulutamme ammattilaisia, joilla on teknistä taitoa ja taiteellista ilmaisuvoimaa sekä yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Tutkimuksemme on ehdotonta maailman kärkeä, ja teemme jatkuvaa yhteistyötä sidosryhmiemme kanssa.(Muotoilun laitos | Aalto-yliopisto) 

  

Muotoilukulttuurin lehtori 

 

Tehtävä täytetään yliopistonlehtorin tai vanhemman yliopistonlehtorin positioon lehtorin urapolulla. Tehtävä alkaa sopimuksen mukaan mielellään vuoden 2024 alkupuolella. Lehtoraatti on kokoaikainen ja  vakituinen.  

  

Tehtävänkuvaus 

  

Muotoilukulttuurin lehtorin tehtävänä on edistää kriittisen, historiallisen ja kontekstuaalisen muotoilun tutkimusta Muotoilun laitoksella. Lehtorilta edellytetään ymmärrystä muotoilun nykyisistä käytännöistä ja kykyä tuoda niihin uusia näkökulmia tutkimalla  niiden yhteiskunnallisia, taloudellisia, poliittisia ja kulttuurisia konteksteja. Tehtävässä on tärkeää edistää kriittistä tarkastelua muotoiluun liittyvistä ilmiöistä yhteistyössä eri tahojen kanssa esimerkiksi kuratoinnin, julkaisutoiminnan tai tapahtumien kautta. Tohtorin tutkinto muotoilukulttuureista, muotoiluhistoriasta tai vastaavalta humanististen tai yhteiskuntatieteiden alalta on edellytys tehtävään. Tehtävään sisältyy sekä perustutkinto- että jatko-opiskelijoiden opetusta ja ohjausta kaikissa laitoksen ohjelmissa ja pääaineissa. 

 

Työnkuva ja roolisi 

 

Lehtorin tehtävänä on innostaa opiskelijoita ymmärtämään muotoilualan monimutkaisia kytköksiä suhteessa suunnittelijoiden työhön sekä muotoilun roolia ja merkitystä jokapäiväisessä elämässä. Tavoitteena on vahvistaa opiskelijan itsenäistä ja kriittistä ajattelua. Tehtävään sisältyy alan opetussisältöjen kehittäminen, opiskelijoiden ohjaus ja tutorointi sekä osallistuminen laitoksen opetussuunniteluun. Työn olennainen osa on itsenäinen tutkimustyö ja tutkimushankkeiden valmisteluun osallistuminen. 

 

Valitun hakijan odotetaan ottavan nimityksen tasosta riippuen seuraavat tehtävät:  

 • Opiskelijalähtöisen, laadukkaan opetuksen ja ohjauksen suunnitteleminen ja toteuttaminen perustutkinto- ja jatko-opiskelijoille, sekä jatko-opiskelijoiden työn ohjaaminen. Opetusvastuu on 50–70 prosenttia kokonaistyökuormasta.  

 • Osallistuminen tutkimukseen, mukaan lukien tutkimusohjelmien ja rahoitushakemusten kehittäminen, tutkimusseminaarit, työpajat ja konferenssit. Arvostamme erityisesti  kiinnostusta työskennellä Muotoilun laitoksen tutkimuksen painopistealueiden parissa.  

 • Osallistuminen laitoksen ja koulun hallintotehtäviin ja opetuksen kehittämiseen. 

 • Vuorovaikutus eri tavoin yhteiskunnan kanssa Aalto-yliopiston tavoittavuus- ja vaikuttamistavoitteiden mukaisesti. 

 

  

Mitä odotamme?  

 

Etsimme hakijoita, joilla on:  

 

-Tohtorin tutkinto muotoilukulttuurien (Design Cultures), muotoiluhistorian tai muotoilututkimukseen liittyvän humanististen tai yhteiskuntatieteiden tieteenalalta   

-Osoitettu asiantuntemus ja kokemus muotoilukulttuureihin liittyvästä tutkimuksesta ja opetuksesta 

-Kyky opettaa muotoilua yliopistotasolla 

-Tutkimus- ja julkaisuosaamista, mukaan lukien kykyä tutkimushankkeiden suunnitteluun ja johtamiseen  

-Kokemusta työskentelystä akateemisessa ympäristössä, jossa yhteistyö kollegoiden kanssa sekä yhteisiin tavoitteisiin pyrkiminen ovat tärkeässä roolissa  

-Taito kommunikoida ja olla tekemisissä opiskelijoiden kanssa eloisalla ja helposti lähestyttävällä tavalla  

 

 

Tarjoamme 

 

Tarjoamme mahdollisuuden työskennellä dynaamisessa, kansainvälisesti arvostetussa akateemisessa yhteisössä tutkimuksen ja käytännön rajapinnalla. Palkka määräytyy hakijan kokemuksen ja pätevyyden mukaan. Työ sijoittuu pääosin Aalto-yliopiston Otaniemen kampukselle Espoossa. Aalto-yliopisto tarjoaa työntekijöilleen työterveyspalvelut sekä erinomaiset oppimis- ja kehittymismahdollisuudet. Suomi on turvallinen elinympäristö, joka tarjoaa monia erinomaisia julkisia palveluita, kuten edullista päivähoitoa sekä maailman parhaiden joukkoon lukeutuvia kouluja ja yliopistoja. 

 

  Kiinnostuitko?  

 

Toimita seuraavat materiaalit englanniksi PDF-muodossa rekrytointijärjestelmämme kautta 19.10.2023 keskiyöhön mennessä (Suomen aikaa, GMT +2). 

 • Motivaatiokirje (yksi sivu)  

 • Curriculum Vitae; käytä Tutkimuseettisen neuvottelukunnan suosittelemaa mallia (TENK

 • Julkaisuluettelo 

 • Enintään kolmesivuinen lausunto, jossa kuvaat tutkimusalueesi ja -kokemuksesi, sekä esittelet näkemyksesi tulevaisuuden tutkimustarpeista  

 • Opetusportfolio Aallon ohjeiden mukaan – Opetuskompetenssien arviointi_Ohjeet_ehdokkaalle_2020_Aalto-yliopisto[1].pdf  

 • Valinnainen: Muotoilu/projektiportfolio (esittele enintään 3 teosta/projektia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

More about Aalto University:

Aalto.fi
twitter.com/aaltouniversity  
facebook.com/aaltouniversity
instagram.com/aaltouniversity