JobsPortal logo

Search Jobs In Finland

Yliopistotutkija (Kokemuksen historian huippuyksikkö) / Senior research fellow (Centre of Excellence in the History of Experience)

Published date 7 months ago
Posted: 7 months ago
Company Tampere University
Company: Tampere University
End date Dec. 11, 2023
Due date: Dec. 11, 2023
Location Tampere
Location: Tampere

Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu muodostavat yhdessä Suomen toiseksi suurimman monitieteisen, innostavan ja vaikuttavan tutkimus- ja oppimisyhteisön. Korkeakouluyhteisömme osaamiskärjet ovat tekniikka, terveys ja yhteiskunta. Lue lisää: www.tuni.fi 

Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan haetaan nyt yliopistotutkijaa Suomen akatemian rahoittamaan Kokemuksen historian huippuyksikköön, eletyn uskon historian ryhmään 18 kuukauden mittaiselle erikseen sovittavalle jaksolle vuosina 2024-2025.  

Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa toimii Kokemuksen historian huippuyksikkö 2018–2025. Huippuyksikkö tarjoaa kannustavan ja innostavan työskentely-ympäristön ja erinomaiset mahdollisuudet kehittää osaamistaan ja kehittyä tutkimusuralla kansainvälisessä ympäristössä. Lisätietoa täällä: Kokemuksen historian huippuyksikkö.

Tehtävänkuvaus 

Yliopistotutkijan tehtävänä on tutkia kokemuksen historiaa ja merkitystä eletyn uskon historian osana oman, yhdessä hankkeen johdon kanssa sovitun tutkimussuunnitelmansa mukaisesti. Yliopistotutkijan tehtäviin kuuluvat itsenäinen tutkimustyö, johon kuuluu sekä aineiston kerääminen ja analyysi sekä koko hankkeen teoreettisiin näkökulmiin kontribuoiminen. Lisäksi yliopistotutkijan odotetaan aktiivisesti suunnittelevan oman tutkimusryhmän perustamista ja osallistuvan tutkimusrahoituksen hankintaan. 

Tehtävään valittavan edellytetään aktiivisesti edistävän tutkimustaan ja julkaisevan tutkimustuloksiaan. Lisäksi hänen tulee osallistua säännöllisiin projektikokouksiin, hankkeen tutkimusryhmän toimintaan sekä esitellä tutkimustuloksiaan oman alansa seminaareissa ja akateemisissa konferensseissa. Tehtävään kuuluu 5–10 % erikseen sovittavia opetus- ja hallintotehtäviä yliopistossa. 

Edellytykset  

Yliopistotutkijan tehtävään valittavalta edellytetään tohtorintutkintoa soveltuvalta historia-alalta sekä näyttöjä tohtorintutkinnon jälkeisestä korkeatasoisesta tutkimustyöstä ja kansainvälisestä julkaisemisesta. Tehtävään valittavalta edellytetään kykyä harjoittaa kansainvälisesti korkeatasoista tieteellistä tutkimusta. Hakijalla tulee olla erinomaiset analyyttiset ja metodologiset taidot, ja hänen on kyettävä työskentelemään sekä itsenäisesti että yhteistyössä osana tutkimusryhmää. Edellytämme osaamista laadullisesta tutkimuksesta humanistisissa ja/tai yhteiskuntatieteissä.  

Huippuyksikkö on kansainvälinen työyhteisö. Hakijoilla tulee olla erinomainen kirjallinen ja suullinen englannin kielen taito. Suomen ja ruotsin kielen taito katsotaan eduksi, muttei ole välttämätön. Olethan valmis esittämään pyydettäessä todisteet ansioistasi. 

Tarjoamme 

Työsuhde on määräaikainen 18 kuukauden ajaksi vuosille 2024-2025. Aloituspäivämäärä on neuvoteltavissa. Työsuhteessa sovelletaan työsopimuslain mukaista koeaikaa.    

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti.  Yliopistotutkijan tehtävän vaativuustaso sijoittuu tasoille 6–7. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa. Tyypillinen aloituspalkka on n. 4200-4600€.

Lue lisää Tampereen korkeakouluyhteisöstä työnantajana.

Hakuohjeet 

Jätäthän hakemuksesi sähköisellä hakulomakkeella (linkki löytyy tämän ilmoituksen alta). Hakemus tulee jättää viimeistään 11.12.2023 klo 23:59.

Hakemus tulee jättää englanniksi ja siihen tulee liittää seuraavat liitteet: 

- Ansioluettelo (max. 3 sivua) tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ansioluettelomallin mukaisesti 

- Julkaisuluettelo Suomen Akatemian julkaisuluettelomallin mukaisesti 

- Alustava tutkimussuunnitelma (max. 5 sivua), jonka tulee sisältää: 

  1. Varsinainen tutkimusidea ja sen merkitys ylipäänsä ja kokemuksen historian kannalta
  2. Tutkimuksen alustava toteuttamissuunnitelma (lähteet, metodit, alustava aikataulu)
  3. Lyhyt kuvaus siitä, miten tutkimusideaa voi toteuttaa Kokemuksen historian huippuyksikössä ja lived religion-tutkimusryhmässä  

Lisätietoja tehtävästä antaa Lived religion-tutkimusryhmän johtaja Raisa Maria Toivo, raisa.toivo(at)tuni.fi.

***

Tampere University and Tampere University of Applied Sciences create a unique environment for multidisciplinary, inspirational, and high-impact research and education. Our university community has its competitive edges in technology, health, and society. www.tuni.fi/en 

The Faculty of Social Sciences in Tampere University invites applications for the post of a senior research fellow for the period of 18 months between 2024 and 2025. The role will be located in the Lived Religion research team of the Centre of Excellence in the History of Experience.  

The Centre of Excellence in the History of Experience is funded by the Research Council of Finland 2018-2025 and is located in the Faculty of Social Sciences at Tampere University. The Centre offers a supportive working environment and enthusiastic colleagues, and excellent opportunities for a researcher to develop their career in an international setting. More information here: The Centre of Excellence in the History of Experience.

Job Description 

The senior research fellow will study the history of experience and its meanings as a part of the history of lived religion. They will conduct research according to the research plan agreed with the project leaders. The fellow is expected to conduct research, based on their source materials, and to contribute to the theoretical work of the Centre as a whole.  

The successful candidate will actively further their own research and to publish their results. The university research fellow is expected to plan and apply funding to establish their own research research group and the future research of the centre. They will participate in regular project meetings and seminars, the research group’s joint work, and to present their work in relevant seminars and academic conferences. They are expected to carry out teaching or administrative duties for 5-10% of their working time. 

 Requirements

The selected candidate must hold a doctorate in a history-related field in social sciences or humanities, and have a proven track record of high quality research and international publications.  

The selected candidate should have the ability to conduct independent, high-quality scientific research. The candidate should have excellent analytical and methodological skills and be able to work both independently and collaboratively as part of a research team. We expect familiarity with the history of experience, history of emotions and/or social history.  

The Centre of Excellence in the History of Experience is an international workplace. Excellent written and oral English skills are required. In addition, at least good command of Finnish and/or Swedish are considered an advantage.  Please be prepared to provide proof of your qualifications upon request. 

 We offer

The position is fixed term for 18 months during 2024-2025. The starting date is negotiable. The post is subject to a probationary period. 

The salary will be based on the Finnish University Salary System (General collective agreement for Universities). The salary of a senior research fellow is at levels 6-7. In addition to the basic salary, a supplementary portion of the salary will be paid based on the appointee’s qualifications and experience. A typical starting salary varies between 4200-4600 Euros/month.

We offer a wide range of staff benefits, such as occupational health care, flexible working hours, and excellent sports facilities on campus. Please read more about working at Tampere University.

How to apply

Applications should be in English and submitted electronically via Tampere University’s electronic recruitment system (link below) by 11th of December 2023 at 23:59 (EEST / UTC+2).

The following pdf-documents should accompany your application:  

- CV (excluding publications, max. 3 pages) according to TENK guidelines 

- A numbered list of publications compiled according to the Research Council of Finland guidelines  

- A research proposal (max. 5 pages) consisting of  

  1. Your research idea and its relevance to the history of experience 
  2. Preliminary implementation plan explaining your sources, methods and initial time-tables 
  3. An explanation of how your project benefits from being conducted at the Centre of Excellence in the History of Experience and the Lived Religion research team. 

For further information 

on the position, please contact Professor Raisa Maria Toivo raisa.toivo(at)tuni.fi.