JobsPortal logo

Search Jobs In Finland

Team Leader Kunnossapito Inhalaatio

Published date 2 months ago
Posted: 2 months ago
Company Orion
Company: Orion
End date Dec. 10, 2023
Due date: Dec. 10, 2023
Location Espoo
Location: Espoo

Tehtävän kuvaus

Vastaat yhdentoista kunnossapitoasentajan päivittäisestä työstä, sen kehittämisestä ja ylläpitämisestä. Lisäksi vastaat inhalaatiotuotannon ja pakkaamon ennakkohuoltojen toteuttamisesta sekä niiden kehittämisestä yhdessä vastaavien käyttöinsinöörien kanssa.

 Tehtäviisi kuuluvat:

- Kunnossapitoasentajien esihenkilönä toimiminen, oman esihenkilötyön ja päivittäisjohtamisen kehittäminen kuuluu olennaisena osana työtehtäviisi.

- Ennakkohuoltojen päivittäisjohtaminen ja ennakkohuoltojen sisällön ja jaksotuksen kehittäminen yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Tehtäviisi kuuluu ennakkohuoltojen toteutumisen seuranta sekä niiden vaatima aikataulutus ja resurssointi yhdessä tuotannon kanssa.

- Lyhyen ja pitkän aikavälin tuotantotoiminnan kehitystoimenpiteiden määrittäminen ja toteuttaminen, turvallisuuteen, tehokkuuteen sekä laatuun.

- Seisakkien suunnittelu ja koordinointi linjoista vastaavien käyttöinsinöörien kanssa, seisakkien kokonaisvaltainen suunnittelu ja seuranta sisäisten ja ulkoisten toimijoiden osalta.

- Dokumentointi olennaisena osana tehtävää

Yksikön kuvaus

Tekniset toiminnot –yksikkö varmistaa, että tuotannon keskeisten toimintojen laitteet, tilat ja järjestelmät täyttävät niille asetetut laatu-, turvallisuus- ja kapasiteettivaatimukset. Lisäksi tekniset toiminnot huolehtivat niiden oikeasta ja tehokkaasta käytöstä yhteistyössä tuotannon ja muiden sidosryhmien kanssa. Espoon teknisissä toiminnoissa on noin 60 hengen oma vahvuus ja käytämme myös muita talon sisäisiä sekä ulkoisia resursseja.

Tarjoamme

Injektio & Inhalaation teknisessä organisaatiossa on rento ja nuorekas työilmapiiri. Meillä pääset työskentelemään nykyaikaisten ja korkean automaatioasteen laitteiden parissa nopeasti kehittyvässä ympäristössä. Tarjoamme laajan ja vaihtelevan tehtäväkentän tunnetussa suomalaisessa yrityksessä sekä monipuoliset mahdollisuudet käyttää ja kehittää osaamistasi.

Edellytykset

Tehtävässä menestyminen edellyttää:

- Teknistä peruskoulutusta (AMK-Insinööri, DI, teknikko)

- Erinomaista suomenkielen ja hyvää englanninkielen suullista ja kirjallista osaamista

- Halua ja kykyä itsenäisesti kasvattaa omaa osaamista

- Hyvää osaamista ja halua työskennellä prosessi- ja konetekniikan alueella

- dokumentointikykyä ja tietojärjestelmien käytön osaamista

Etsimme tiimipelaajaa, jolla on hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyökykytaidot. Tehtävässä vaaditaan huolellista ja tarkkaa työskentelyasennetta, näkemysten perustelutaitoa sekä innovatiivista ja kehityshakuista otetta. Työskentely-ympäristö on välillä hyvinkin dynaaminen, jonka vuoksi nopea päätöksenteko- sekä paineensietokyky ovat tehtävässä tarpeen.

Kokemus teollisuuden tuotantokoneiden kehittämisestä ja/tai kunnossapidosta sekä esihenkilötehtävistä katsotaan eduksi.

Lisätiedot ja hakuohjeet

Käsittelemme hakijoita jo hakuajalla, joten laitathan hakemuksesi mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään sunnuntaina 10.12.2023 mennessä. Jos haluat lisätietoja tekninen päällikkö Heikki Väätäjä kertoo lisää p. 050 966 3854 (28.11. klo 15-17, 5.12. klo 15-17 ja 8.12. klo 15-17).

#Li-Orion

Tehtävään valitulta henkilöltä edellytetään hyväksyttyä terveystarkastusta, joka sisältää myös huumausainetestauksen. Valitusta henkilöstä tullaan myös teettämään turvallisuusselvitys ennen työsuhteen alkua. Meitä orionilaisia on 3500 yli 30 maassa ja työskentelemme hyvinkin erilaisissa tehtävissä. Joukostamme löytyy niin tutkijoita ja laborantteja kuin insinöörejä ja IT- asiantuntijoitakin sekä tuotantotyöntekijöitä ja monia muita. Tarjoamme työntekijöillemme monipuolisia sekä vastuullisia tehtäviä aidosti monialaisessa ympäristössä. Kannustamme oman osaamisen kehittämiseen ja tarjoamme mahdollisuuden vaikuttaa työtehtäviin ja oman urapolun luomiseen Orionilla. Me etsimme oman alansa huipputekijöitä, jotka jakavat aidon innostuksemme siihen, mitä teemme.