JobsPortal logo

Search Jobs In Finland

Väitöskirjatutkija (Yrityksen johtaminen/kestävä liiketoiminta) / Doctoral Researcher (Management and organizations/Sustainable business)

Published date 2 weeks ago
Posted: 2 weeks ago
Company Tampere University
Company: Tampere University
End date May 15, 2024
Due date: May 15, 2024
Location Tampere
Location: Tampere

Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu muodostavat yhdessä Suomen toiseksi suurimman monitieteisen, innostavan ja vaikuttavan tutkimus- ja oppimisyhteisön. Korkeakouluyhteisömme osaamiskärjet ovat tekniikka, terveys ja yhteiskunta. Lue lisää: www.tuni.fi

--Scroll down for English text--

Kestävyysmurroksen tohtorikoulutuspilotti etsii väitöskirjatutkijaa. Pilotin tutkimus kohdentuu yhteiskunnan eri osa-alueilla tapahtuviin murroksiin, kun etsitään ratkaisuja ilmastonmuutokseen, luonnon monimuotoisuuden köyhtymiseen sekä luonnonvarojen kestävään käyttöön ja hallintaan. Tutkimuskohteina ovat esimerkiksi kansalaisten elämäntavat, planetaarinen hyvinvointi ja terveys, tuotanto ja kulutus, hallinta ja oikeus sekä kulttuurinen muutos.

Tehtävän kuvaus

Haemme nyt väitöskirjatutkijaa yrityksen johtamisen, erityisesti kestävän liiketoiminnan tutkimusalueelle. Väitöskirjatutkijan tehtävänä on suorittaa tohtorintutkinto Tampereen yliopistossa. Työsuhde on kokoaikainen ja edellyttää työskentelyä Tampereella kolmen vuoden ajan, jona aikana väitöskirjan ja tohtorintutkinnon odotetaan valmistuvan. 

Edellytykset

Väitöskirjatutkijan tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa (kauppatieteiden maisteri tai vastaava) sekä tutkinnon suorittamisen yhteydessä tai muutoin osoitettua kykyä ja motivaatiota tohtorintutkinnon suorittamiseen. Varaudu todistamaan ansiosi pyydettäessä.

Väitöskirjatutkijalla on oltava tai hänen tulee hakea oikeutta suorittaa tohtorintutkinto Tampereen yliopistossa. Opinto-oikeus tulee saada työsuhteen koeajan aikana. Tutustuthan erikseen ohjeisiin, miten haetaan tohtorikoulutukseen: https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/koulutustarjonta/tohtoriohjelmat. Jos sinulla on jo opinto-oikeus, sen täytyy olla myönnetty 1.11.2023 tai tämän jälkeen, jotta olet hakukelpoinen tähän hakuun.

Tehtävä edellyttää kokoaikaista työskentelyä Tampereella työsuhteen ajan. Valittavalla hakijalla tulee olla tarvittavat luvat työskentelyyn Suomessa.

Tehtävä edellyttää hyvää kirjallista ja suullista englannin kielen taitoa; suomen kielen osaaminen lasketaan eduksi. 

Tutkimusaihe

Väitöskirjatutkija tulee työskentelemään johtamisen ja talouden tiedekunnassa, kauppatieteiden yksikössä professori Johanna Kujalan ohjauksessa ja osana RESPMAN Responsible Management Research Group -tutkimusryhmää. https://research.tuni.fi/respman/

Väitöskirjatutkimuksen aiheen tulee liittyä johonkin seuraavista tutkimushankkeista ja tutkimuksessa tulee hyödyntää hankkeissa kerättyä aineistoa:

 1. Action4Commons: Collective stakeholder action for commons: Integrating business-stakeholder value creation with polycentric governance https://www.action4commons.fi
 2. CICAT2025: Circular economy catalysts: From innovation to business ecosystems https://cicat2025.turkuamk.fi/en/
 3. B2N: Business to nature: Stakeholder-driven value creation in ecosystem services https://www.b2n.fi

Valintakriteerit

Valinnan perusteena on hakijan tieteellinen lupaavuus, jota arvioidaan esitetyn tutkimus- ja opintosuunnitelman, aikaisemmissa opinnoissa osoitetun menestyksen sekä tieteellisen julkaisemisen meriittien perusteella.

Tarjoamme 

Väitöskirjatutkijan määräaikainen tehtävä kestää 3 vuotta. Työ alkaa 1.8.2024 (tai 1.1.2025, jos näin sovitaan). Tehtävässä on 6 kk koeaika. 

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti. Tehtävän alustava vaativuustaso on 2–4. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa. Aloittelevan väitöskirjatutkijan tyypillinen palkka on n. 2600–2900 € /kk, ja se nousee kokemuksen ja opintojen edistymisen mukaan.

Kutsumme sinut osaksi energistä, aktiivista ja aidosti kansainvälistä tutkimusyhteisöä. Arvostamme poikkitieteellisyyttä, sillä se tarjoaa mahdollisuuden kasvattaa tutkimusverkostoa ja avaa mahdollisuuksia uusille näkökulmille ja ajatuksille, joilla voi ratkoa monimutkaisia tutkimuskysymyksiä ja siten saavuttaa uraauurtavia tutkimustuloksia. Olemme sitoutuneet korkeatasoiseen tieteelliseen tutkimukseen ja erinomaiseen tohtorikoulutukseen.

Meille tärkeitä arvoja ovat avoimuus, kriittisyys, moninaisuus, oppijalähtöisyys, rohkeus, sivistys ja vastuullisuus. Toivommekin, että voit osaltasi sitoutua näihin arvoihin ja edistät niiden mukaista toimintaa omassa tehtävässäsi.

Henkilöstöetuihimme kuuluu mm. joustavat työskentelymahdollisuudet, monipuolinen tutkimusinfrastruktuuri, nykyaikaiset ja viihtyisät tilat kampuksillamme, hyvät työterveyspalvelut, edulliset kampusravintolat sekä kahvilapalvelut kaikilla kampuksillamme sekä henkilöstön kulttuuri- ja liikuntaharrastusten tukeminen. Lue lisää työskentelystä meillä työnantajasivuiltamme.

Hakuohjeet 

Jätäthän hakemuksesi yliopiston sähköisellä hakulomakkeella (linkki löytyy tämän ilmoituksen alta). Hakuaika tehtävään päättyy 15.5.2024 klo 23.59.Kirjoita hakemuksesi suomeksi tai englanniksi ja liitä pyydetyt liitteet hakemuksellesi PDF-muodossa.

Liitäthän hakemukseesi vain seuraavat liitteet: 

 1. Saatekirje, jossa kerrot miksi haet tehtävää ja esittelet sinua kiinnostavat tutkimusaiheet (enintään 2 sivua).
 2. Ansioluettelo Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ansioluettelomallin mukaisesti (sisältäen tiedot kahdesta suosittelijasta).
 3. Tutkimussuunnitelma ja opintosuunnitelma (sisältäen arvion väitöskirjan valmistumisaikataulusta).
 4. Mahdollinen julkaisuluettelo osana ansioluetteloa.
 5. Kopio viimeisimmästä korkeakoulututkinnosta sisältäen opintosuoritusrekisteriotteen (suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi)

Lisätietoja

Professori Johanna Kujala, johanna.kujala@tuni.fi, puh 050 420 1509.

***

Tampere University and Tampere University of Applied Sciences create a unique environment for multidisciplinary, inspirational and high-impact research and education. Our university community has its competitive edges in technology, health and society. www.tuni.fi/en

Doctoral education pilot in Sustainability Transformations is looking for a Doctoral Researcher. Research within the doctoral education pilot will focus on sustainability transformations in different sectors of society to find solutions to climate change, biodiversity loss, and sustainable use and management of natural resources. The research themes include, for example, citizens’ lifestyles, planetary well-being and planetary health, production and consumption, governance and legal systems, and cultural transformations.

Job description

We are looking for a Doctoral Researcher in the field management and organizations, more specifically in sustainable business.

Successful candidates will pursue a doctoral degree at Tampere University. The positions are full-time and for three years, during which doctoral studies and thesis are expected to be completed.

Requirements

You need to have a Master’s degree in an applicable field (management and organizations, business studies or equivalent) and have demonstrated (during your studies towards the Master’s degree or otherwise) the competence and motivation to pursue postgraduate studies. Please be prepared to provide proof of your merits when requested.

Successful candidates must be pursuing or need to be accepted (within the trial period) to study towards a doctoral degree in the doctoral programme of the discipline. Please visit the admissions webpage https://www.tuni.fi/en/study-with-us/programmes/doctoral-programmes for more information on eligibility requirements. If you already have a study right for a doctoral degree at Tampere University, it needs to be awarded 1 November 2023 or thereafter for you to be eligible for these positions.

 The position requires working full-time in Tampere, Finland for the time of the employment. The chosen candidate needs to have the required permits for working in Finland before starting the employment (depending on the nationality of the candidate, e.g. residence permit in Finland). 

The position requires good/fluent written and spoken skills in English; ability to communicate also in Finnish language is seen as an advantage.

The research topic

Within Tampere University, the doctoral researcher will work in the Faculty of Management and Business, Business Studies Unit under supervision of Professor Johanna Kujala and as part of the RESPMAN Responsible Management Research Group. https://research.tuni.fi/respman/

The possible research topic should relate to the following research projects and use the existing data sets of the projects: 

 1. Action4Commons: Collective stakeholder action for commons: Integrating business-stakeholder value creation with polycentric governance https://www.action4commons.fi
 2. CICAT2025: Circular economy catalysts: From innovation to business ecosystems https://cicat2025.turkuamk.fi/en/ 
 3. B2N: Business to nature: Stakeholder-driven value creation in ecosystem services https://www.b2n.fi

The selection criteria

Candidates are selected based on the level of promise that they show, and this will be evaluated based on their study and research plans, their previous success in studies, and merits in writing scientific publications.

We offer

The position will be filled for a fixed-term period of three years. The starting date is 1 August 2024 (or, if mutually agreed, 1 January 2025). A trial period of six (6) months applies to all our new employees.

The salary will be based on both the job requirements and the employee’s personal performance in accordance with the salary system of Finnish universities. According to the criteria applied to teaching and research staff, the position of a Doctoral Researcher is placed on level 2—4 of the job requirements scale. A typical starting salary for Doctoral Researchers is approximately 2,600–2,900 EUR/month. The salary increases based on experience and the progress of doctoral studies.

We are inviting you to be a part of a vibrant, active and truly international research community. We value interdisciplinarity, as it allows you to expand your research network and exposes you to new perspectives and ideas to solve complex research problems and pursue novel research findings. We are strongly committed to the highest level of scientific research and the provision of high-quality doctoral education. 

Tampere University is a unique, multidisciplinary and boldly forward-looking, evolving community. Our values are openness, diversity, responsibility, courage, critical thinking, erudition - bildung, and learner-centredness. We hope that you can embrace these values and promote them in your work.

As a member of staff at Tampere University, you will enjoy a range of competitive benefits, such as occupational health care services, flexible work schedule, versatile research infrastructure, modern teaching facilities and a safe and inviting campus area, a variety of affordable cafeterias/campus restaurants on our campuses as well as a personal fund to spend on sports and cultural activities in your free time. Please read more about working at Tampere University. You can also find more information about us and working and living Tampere by watching our video: Tampere Higher Education Community - our academic playground.  

Finland is among the most stable, free and safest countries in the world, based on prominent ratings by various agencies. Finland is one of the world's best countries to work and live in. 

Tampere is the largest inland city of Finland, and the city is counted among the major academic hubs in the Nordic countries. Tampere region is the most rapidly growing urban area in Finland and home to a vibrant knowledge-intensive entrepreneurial community. The city is an industrial powerhouse that enjoys a rich cultural scene and a reputation as a centre of Finland’s information society. Tampere is also surrounded by vivid nature with forests and lakes, providing countless opportunities for easy-to-access outdoor adventures and refreshment throughout the year. 

We will offer you relocation service package from an external service provider to help you settle in Tampere.

Read more about Finland and Tampere: 

How to apply

Please submit your application through our online recruitment system. The closing date for applications is 15 May 2024 (23:59 EEST/UTC +3). Please write your application and all the accompanying documentation in English or Finnish and attach them in PDF format.

Please attach only the following documents to your application: 

 • A letter of motivation and description of your research interests (max. 2 page(s)).
 • Curriculum vitae according to the TENK template  (including the contact details of two referees).
 • Your research and study plan, including a detailed schedule for your dissertation project.
 • A list of publications (if any) as a part of the curriculum vitae.
 • PDF copy of your MSc and BSc degree certificates, including transcripts of all university records and their English translations (Finnish and Swedish certificates are also accepted). 
 • Certificate of language proficiency (does not need to be included in the application phase but a certificate may have to be provided for Doctoral Programme admission prior to start of the employment. Please check the Doctoral Programme requirements and exemptions to language proficiency certificate requirement https://www.tuni.fi/en/study-with-us/programmes/doctoral-programmes). 

For further information, please contact:

Professor Johanna Kujala, johanna.kujala@tuni.fi, tel. +358 50 420 1509.