JobsPortal logo

Search Jobs In Finland

Yliopistotutkija (Kokemuksen historian huippuyksikkö) / Senior Research Fellow (Centre of Excellence in the History of Experience)

Published date 2 weeks ago
Posted: 2 weeks ago
Company Tampere University
Company: Tampere University
End date June 24, 2024
Due date: June 24, 2024
Location Tampere
Location: Tampere

Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu muodostavat yhdessä Suomen toiseksi suurimman monitieteisen, innostavan ja vaikuttavan tutkimus- ja oppimisyhteisön. Korkeakouluyhteisömme osaamiskärjet ovat tekniikka, terveys ja yhteiskunta. Lue lisää: www.tuni.fi

Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunta hakee yliopistotutkijaa Suomen Akatemian rahoittamaan Kokemuksen historian huippuyksikköön, eletyn hyvinvointivaltion historian tutkimukseen ajalle 1.9.2024–31.12.2025 tai erikseen sovittavaksi lyhyemmäksi ajaksi.

Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa toimii Kokemuksen historian huippuyksikkö 2018–2025. Huippuyksikkö tarjoaa kannustavan ja innostavan työskentely-ympäristön ja erinomaiset mahdollisuudet kehittää osaamistaan ja kehittyä tutkimusuralla kansainvälisessä ympäristössä. Lisätietoa Kokemuksen historian huippuyksiköstä: https://research.tuni.fi/hex-fi/ 

Tehtävänkuvaus

Yliopistotutkijan tehtävänä on tutkia kokemuksen historiaa ja merkitystä eletyn hyvinvointivaltion historiassa oman, yhdessä hankkeen johdon kanssa sovittavan tutkimussuunnitelmansa mukaisesti. Yliopistotutkija tekee itsenäistä tutkimustyötä, johon kuuluu aineiston kerääminen ja analyysi sekä koko hankkeen teoreettisten näkökulmien kehittäminen. Lisäksi yliopistotutkija edistää oman tutkimusryhmänsä perustamista ja osallistuu tutkimusrahoituksen hankintaan.

Tehtävään valittavalta edellytetään aktiivista tutkimusta ja tutkimustulosten julkaisemista. Lisäksi hän osallistuu säännöllisiin projektikokouksiin, hankkeen tutkimusryhmän toimintaan ja esittelee tutkimustuloksiaan oman alansa seminaareissa ja akateemisissa konferensseissa. Tehtävään kuuluu 5–10 % erikseen sovittavia opetus- ja hallintotehtäviä yliopistossa.

Edellytykset

Yliopistotutkijan tehtävään valittavalta edellytetään tohtorintutkintoa soveltuvalta historia-alalta sekä näyttöjä tohtorintutkinnon jälkeisestä korkeatasoisesta tutkimustyöstä ja kansainvälisestä julkaisemisesta. Tehtävään valittavalta edellytetään kykyä harjoittaa kansainvälisesti korkeatasoista tieteellistä tutkimusta. Hakijalla tulee olla erinomaiset analyyttiset ja metodologiset taidot, ja hänen on kyettävä työskentelemään sekä itsenäisesti että yhteistyössä osana tutkimusryhmää. Edellytämme osaamista laadullisesta tutkimuksesta humanistisissa ja/tai yhteiskuntatieteissä.

Huippuyksikkö on kansainvälinen työyhteisö. Hakijoilla tulee olla erinomainen kirjallinen ja suullinen englannin kielen taito. Suomen ja ruotsin kielen taito katsotaan eduksi, muttei ole välttämätön. Olethan valmis esittämään pyydettäessä todisteet ansioistasi.

Tarjoamme

Työsuhde on määräaikainen 16 kuukauden ajaksi, alustavasti ajalle 1.9.2024–31.12.2025. Aloituspäivämäärästä voidaan neuvotella, jolloin työsuhteen kesto vastaavasti lyhenee. Työsuhteessa sovelletaan työsopimuslain mukaista kuuden kuukauden koeaikaa.

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti. Yliopistotutkijan tehtävän vaativuustaso sijoittuu tasoille 6–7. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa. Tyypillinen yliopistotutkijan aloituspalkka on 4200–4600 €.

Tarjoamme mahdollisuuden työskennellä aktiivisessa ja innovatiivisessa työyhteisössä. Henkilöstöetuihimme kuuluvat mm. joustavat työskentelymahdollisuudet, edulliset kampusravintolat ja kahvilapalvelut kaikilla kampuksilla sekä henkilöstön kulttuuri- ja liikuntaharrastusten tukeminen. Lue lisää työskentelystä Tampereen yliopistossa

Hakuohjeet

Jätäthän hakemuksesi sähköisellä hakulomakkeella (linkki löytyy tämän ilmoituksen alta). Hakemus tulee jättää viimeistään 24.6.2024 klo 23:59. 

Hakemus tulee jättää englanniksi ja siihen tulee liittää seuraavat liitteet:

Tiedustelut

Lisätietoja tehtävästä antaa Kokemuksen historian huippuyksikön johtaja Pirjo Markkola, pirjo.markkola[at]tuni.fi.


**********************************

Tampere University and Tampere University of Applied Sciences create a unique environment for multidisciplinary, inspirational, and high-impact research and education. Our university community has its competitive edges in technology, health, and society. www.tuni.fi/en

The Faculty of Social Sciences in Tampere University invites applications for the post of a Senior Research Fellow for the period 1.9. 2024 - 31.12.2025. The role will be located in the Lived Welfare State research team of the Centre of Excellence in the History of Experience

The Centre of Excellence in the History of Experience is funded by the Research Council of Finland in 2018-2025 and is located in the Faculty of Social Sciences at Tampere University. The Centre offers a supportive working environment and enthusiastic colleagues, and excellent opportunities for a researcher to develop their career in an international setting. More information on the Centre is at: https://research.tuni.fi/hex/ 

Job Description

The Senior Research Fellow will study the history of experience and its meanings as a part of the history of lived welfare state. They will conduct research according to the research plan agreed with the project leaders. The fellow is expected to conduct research, based on their source materials, and to contribute to the theoretical work of the Centre as a whole. 

The successful candidate is expected to actively further their own research and to publish their results. The senior research fellow is expected to plan and apply funding to establish their own research group and the future research of the centre. They will participate in regular project meetings and seminars, the research group’s joint work, and to present their work in relevant seminars and academic conferences. They are expected to carry out teaching or administrative duties for 5-10% of their working time.

Requirements

The selected candidate must hold a doctorate in a history-related field in social sciences or humanities and have a proven track record of high-quality research and international publications.

The selected candidate should have the ability to conduct independent, high-quality scientific research. The candidate should have excellent analytical and methodological skills and be able to work both independently and collaboratively as part of a research team. We expect familiarity with the history of experience, history of emotions and/or social history.

The Centre of Excellence in the History of Experience is an international workplace. Excellent written and oral English skills are required. In addition, at least good command of Finnish and/or Swedish are considered an advantage.

Please be prepared to provide proof of your qualifications upon request.

We offer

The position is for 16 months for a fixed term during 2024-2025. The starting date is negotiable. The post is subject to a six-month probationary period.

The salary will be based on the Finnish University Salary System (General collective agreement for Universities). The salary of a Senior Research Fellow is at levels 6-7. In addition to the basic salary, a supplementary portion of the salary will be paid based on the appointee’s qualifications and experience. A typical starting salary varies between 4200-4600 Euros/month.

We offer a wide range of staff benefits, such as occupational health care, flexible working hours, and excellent sports facilities on campus. Please read more about working at Tampere University.

How to apply

Applications should be in English and submitted electronically via Tampere University’s electronic recruitment system (link below) by 24th of June 2024 at 23:59 (EEST / UTC+2).

The following pdf-documents should accompany your application: 

  • CV (excluding publications, max. 3 pages) according to TENK guidelines  
  • A numbered list of publications compiled according to the Research Council of Finland guidelines 
  • A research proposal (max. 5 pages) consisting of
    1) Your research idea and its relevance to the history of experience
    2) Preliminary implementation plan explaining your sources, methods and initial time-tables
    3) An explanation of how your project benefits from being conducted at the Centre of Excellence in the History of Experience and the Lived Welfare State research team.

For more information, please contact

Professor Pirjo Markkola, pirjo.markkola[at]tuni.fi